Bombulkovo - sukromne detske centrum v Zalesi

NOVÉ ČISLO : 0948 240 001

Súkromné detské centrum v Zálesí – Bombuľkovo

Sme súkromné detské centrum pre deti predškolského veku 2-6 rokov s celoročnou prevádzkou od 7.00 do 17.00 hod. Vzhľadom k vekovému rozsahu sme materská škola a jasle zároveň. Škôlka sa nachádza v tichom prostredí mimo hlavnej cesty. Máme veľkú záhradu s množstvom preliezok ktoré si škôlkari radi užijú. Rodičia u nás nájdu aj jasličky pre svoje ratolesti.

 

Vyučovanie prebieha nenásilnou formou tematických celkov v rámci hier a cielených aktivít, podľa veku a možností jednotlivých detí, s dôrazom na rozvoj komunikácie, základom ktorej je budovanie správnej a bohatej slovnej zásoby.

 

V Bombuľkove podporujeme fantáziu, rozprávanie, vlastnú sebaprezentáciu, ale aj hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru i zdravý životný štýl. V rámci socializácie detí podporujeme na jednej strane individuálny prejav, na strane druhej spolupatričnosť ku kolektívu formou tímových hier. Motiváciu považujeme za základ úspechu, snažíme sa vidieť aj mini úspechy a verejne ich oceniť. Na slabších stránkach sa snažíme s deťmi popracovať. Deti podporujeme v samostatnosti a prejavovaní vlastných potrieb.

 

Do nášho programu okrem centrom organizovaných aktivít patria návštevy rôznych podujatí, divadelných predstavení, plávanie,  pripomínanie si tradičných sviatkov, oslavy narodenín, MDD a podobne. Stretávame sa aj na vianočnej besiedke.