CENNÍK INFO. NA TEL. ČISLE : 0948 240 001

Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 230 € mesačne (novela zákona č. 561/2008 Z.z.).