Pre maximálny komfort Vašich detí odporúčame celodenný alebo poldenný pobyt, ponúkame však aj denný a hodinový.

Pobyt u nás ponúka:

  • 🙂 príjemné prostredie rodinného domu v tichom prostredí
  • 🙂 učiteľky s pedagogickým vzdelaním
  • 🙂 vlastná záhrada s množstvom preliezok
  • 🙂 zážitkové učenie
  • 🙂 individuálny prístup ku každému dieťaťu
  • 🙂 učenie prostredníctvom štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy ISCED 0

 

V rámci pobytu u nás dbáme o spávnu stravu, hygienu a samozrejme bezpečnosť.