Bezpečnosť detí je pre nás prvoradá, preto vedieme deti k predchádzaniu úrazom. Počas vychádzok a výletov oboznamujeme deti s pravidlami cestnej premávky.

Interiér je vybavený certifikovaným nábytkom pre deti predškolského veku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliezky na dvore centra sú certifikované.

preliezky