Kúpelňa

V našom centre dbáme na osvojovanie základných hygienických návykov detí a výchovu k primeranej sebaobsluhe.

 

Hygiena je obzvlášť dôležitá v detskom kolektíve, jej nedodržiavanie môže negatívne ovplyvniť chorobnosť detí. Používanie tekutého antibakteriálneho mydla a uteráčik s vlastnou značkou považujeme za samozrejmosť.

Naše sociálne zariadenia spĺňajú požiadavky príslušnej legislatívy a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Pravidelná dezifinkácia je samozrejmosťou.

Toalety